Vuonna 2015 Bilfinger aloitti SAP-järjestelmän uusimisen Skandinavian tytäryhtiöihin SAP rollout -projektin muodossa. Projektissa otettiin käyttöön uusi Bilfinger-konsernin mukainen SAP-installaatio ja sen mukana uusia toiminnallisuuksia. Projekti johdettiin kansainvälisesti Bilfinger-konsernista. ISLET oli mukana projektissa tuomassa paikallista näkemystä ja tukemassa loppukäyttäjiä käyttöönotossa.

Paikallisten asiantuntijoiden käyttö kansainvälisessä projektissa helpotti projektin läpivientiä merkittävästi. Asioiden läpikäynti oli yksinkertaista suomenkielisten asiantuntijoiden kanssa, ja esiin nousseet kysymykset saatiin selvitettyä helposti ilman kielimuuria. Paikallisella osaamisella otettiin huomioon Suomen järjestelmän tarpeet ja erityispiirteet, jotka eivät olisi muutoin korostuneet kansainvälisen tason projektisuunnitelmassa ja toteutuksessa.

Projektin läpivienti oli tehokasta ja aikaa säästettiin merkittävästi, kun ISLET:n asiantuntijat olivat mukana auttamassa Bilfingerin henkilökuntaa paikan päällä. Yhteistyö ISLET:n kanssa sujui joustavasti ja ongelmanratkaisu oli nopeaa. Asiantuntijoiden kokemus SAP-järjestelmästä mahdollisti haasteiden havaitsemisen jo testausvaiheessa ja niiden ratkaisun ennakoivasti ennen käyttöönottoa.

Bilfinger näkee ISLET:n vahvuuksiksi vankan kokemuspohjan SAP-järjestelmästä ja asiantuntevat konsultit. Bilfinger Industrial Services Finland Oy suosittelee paikallisen asiantuntemuksen käyttöä kansainvälisten SAP rollout -projektien sujuvan läpiviennin tukena.

ISLET:n osaamisen hyödyntäminen kansainvälisessä SAP rollout -projektissamme varmisti projektin sujuvan läpiviennin.

Arttu Juosila

Controller, Bilfinger Industrial Services Finland Oy

 

Bilfinger Industrial Services Finland Oy on monialainen insinöörialan palveluyhtiö, jonka toimintaan kuuluu teollisuuden kunnossapito, logistiikkakiinteistöjen korjaus ja ylläpito sekä projektiliiketoiminta eri teollisuuden aloilla. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli 35 miljoonaa euroa, ja Suomessa se työllistää noin 300 työntekijää. Yritys kuuluu kansainvälisesti merkittävään Bilfinger SE -konserniin.

 

 

 

#Bilfinger #kumppanuus #referenssitarina #SAP #SAProllout #IsletGroup

Like what you read? Share this!