Tekoäly (Artificial Intellicence eli AI) muuttaa jo elämäämme ja luo perustan tietoon keskittyvään tulevaisuuteen. Tekoäly tunnetaan koneen oppimisena – se on harjoittelua ja tehtäviä esimerkkien pohjalta, missä ei nojata ihmisen tekemään ohjelmointiin. Tehokasta!

Useimmille meistä AI:n ilmentymiä ovat uudet näppärät gadgetit ja kokemukset sekä älykkäät laitteet ja toiminnot, kuten iPhonen avaaminen kasvojen piirteiden tunnistuksella. AI mahdollistaa asioita myös muilla elämän alueilla. Yksi niistä on terveydenhuolto.

Esimerkiksi sairaaloissa testataan ohjelmistoa, joka tarkkailee ihmisen verkkokalvon kuvia diabeettisen retinopatian merkkejä seuraten. Tyypillisesti nämä oireet diagnosoidaan liian myöhään, jotta näön heikkenemistä pystyttäisiin enää hoitamaan ajoissa. Tekoälyn avulla oireet voidaan tunnistaa ennakoivasti ja estää sairauden eteneminen. Koneoppiminen on jo mukana myös esimerkiksi ajoneuvoteollisuudessa, missä se mahdollistaa ajoneuvon ymmärtävän ympäristöään ja ajavan itsenäisesti.

On näyttöä siitä, että AI voi lisätä onnellisuutta ja terveyttä, mutta on myös syytä varovaisuuteen. Inhimillistä päätöksentekoa ei voida ainakaan vielä korvata täysin kaikissa tilanteissa.

Itsenäiset ajoneuvot, henkilökohtaiset avustajat, älykkäät tehtaat ja robotit tekevät elämästä helpompaa, turvallisempaa ja parempaa. Viimeaikaiset kehitysaskeleet teknologiassa ovat kääntäneet tämän aiemmin ainoastaan fantasiana pidetyn tulevaisuuden todellisuudeksi.

Tekoäly on alkanut muuntaa useita teollisuudenaloja, kuten rahoitusta, terveydenhuoltoa, vähittäismyyntiä, kuljetusta ja mediaa. Sen odotetaankin tuottavan useiden kymmenien miljardien eurojen liikevaihdon seuraavan kymmen vuoden sisällä. Esimerkiksi SAPin Leonardo-teknologialla on luotu useita innovatiivisia ratkaisuja ruuan tuotantoon ja teollisuuteen.

Miten hyödyntää tekoälyä käytännössä?

Tekoälyn elementit tulevat olemaan jossain muodossa osana lähes kaikkea liiketoimintaa lähitulevaisuudessa. Organisaatioiden tulisikin miettiä tekoälyn tarjoamaa potentiaalia  seuraavien kohtien avulla:

  • Tunnista toimialasi potentiaaliset kehityskohteet, joissa tekoälyä voitaisiin hyödyntää.
  • Selvitä miten tekoälyä mahdollisesti jo hyödynnetään organisaatiossa ja mitä vielä on tehtävä
  • Ymmärrä organisaatiosi prosessit ja löydä konkreettiset business caset, jossa tekoälyn käyttö tehostaa toimintaa ja tuo arvoa käyttäjille
  • Listaa mihin käytännön asioihin tulee kiinnittää huomiota tekoälyn toteutuksessa, mukaan lukien ihmiset ja alustat
  • Tallenna tiedot selkeästi ja järkevästi
  • Aloita AI-talenttien rekrytointi ja koulutus jo nyt

Kuinka kauan AI:lla kestää päästä mainstreamiksi?

Tekoäly automatisoi toistuvan oppimisen ja löytää tarvittavan tiedon tehokkaasti datan kautta. AI eroaa laitteistokäyttöisestä robotiikan automatisoinnista.

Manuaalisten tehtävien automatisoinnin sijasta tekoäly suorittaa usein suuria määriä tietokoneistettuja tehtäviä luotettavasti ja väsymättä. Tämän tyyppistä automaatiota varten ihmisen panos on edelleen tärkeää, erityisesti järjestelmien perustamisvaiheessa ja oikeita kysymyksiä luotaessa.

Tekoäly lisää älykkyyttä myös jo olemassa oleviin tuotteisiin. Useimmissa tapauksissa AI:ta ei myydä yksittäisenä sovelluksena. Sen sijaan jo käytössä olevat tuotteet paranevat tekoälyn ominaisuuksilla, aivan kuten Siri lisättiin ominaisuudeksi uuden sukupolven Applen tuotteille. Automaatiota, keskustelupalstoja, robotteja ja älykkäitä koneita voidaan yhdistää suuriin tietomääriin useiden eri teknologioiden parantamiseksi kotona ja työpaikoilla –  aina turvallisuustutkimuksista investointianalyyseihin.

Tekoäly mukautuu progressiivisten oppimisalgoritmien avulla ja löytää tiedon rakenteen ja sääntöjenmukaisuuden niin, että algoritmi hankkii itse tiedon. Algoritmi muuttuu luokittelijaksi tai ennustajaksi. Aivan kuten algoritmi pystyy opettamaan itseään pelaaman shakkia, se voi opettaa itselleen mitä tuotetta suositella seuraavaksi verkossa.

Mallit sopeutuvat, kun niille annetaan uusia tietoja. Jos ensimmäinen vastaus ei olekaan aivan se oikea, tekoäly oppii lisätietojen avulla. Mitä enemmän käytämme tekoälyä, sitä enemmän se oppii.

Voidaan sanoa, että tekoäly saa kaiken irti datasta. Kun algoritmit ovat itseoppivia, tiedon käyttö kasvaa henkiseksi pääomaksi. Kilpaillulla toimialalla, jossa kaikki toimijat käyttävät suvereenisti viimeisintä teknologiaa, parhaiten tietoa hyödyntävät organisaatiot saavuttavat todellisen kilpailuedun.

Haluatko digitalisoida liiketoimintasi tekoälyn avulla?

Yhteystiedot:
Piia Hoffsten
Chief Operating Officer
piia.hoffsten@isletgroup.fi
+358 40 5877 303

#AI #tekoäly #koneoppiminen #digitalisaatio #IsletGroup

Like what you read? Share this!