Logistiikkablogissamme käsittelemme tyypillisiä varastonhallinnan haasteita.

Suomen kieli – negatiivisuuden kieli? Tuskin ihan näin. Kuitenkin kielessämme on sanontoja, jotka väheksyvät ja kyseenalaistavat uutta ja uusien asioiden ja ideoiden käyttöönottoa.

Varmaan jokainen meistä tietää sanonnan: ”Vanhassa vara parempi”. Useassa organisaatiossa on rajoittuneita päähänpinttymiä menneestä maailmasta ja työurani aikana minulle on sanottu useammin kuin kerran lause: ”Näin on tehty aina ennenkin”.

Logistiikka elää nykyisin murrosvaihetta. Tällaisella kaudella ylenpalttinen vanhaan takertuminen on kriittinen riski organisaatioille. Osa yrityksistä onkin toiminut suunnannäyttäjinä uudistamalla koko ajatusmallinsa ja logistiikkaketjunsa.

Kuitenkin monessa organisaatiossa logistiikan prosessit ovat peräisin 90-luvulta, kaudelta jolloin teknologia vasta teki tuloaan varastoon.

Jos astutaan hetkeksi asiakkaan asemaan, huomataan miten logistiikka on yksi tärkeimmistä tekijä asiakkaan kokemassa arvossa. Otetaan malliksi seuraava esimerkki:

Mieti, millaisia päätöksiä teet päivittäin asiakkaana ja esitä itsellesi kysymys: Mitkä tekijät ovat minulle tärkeimpiä tätä tuotetta ostaessa? Uskon, että saat vastaukseksi ainakin sanat hinta ja toimituksen nopeus.

Väitän, että asiakkaille, sekä loppukäyttäjille että jälleenmyyjille, on tärkeintä se, että tilaaminen on helppoa ja tilattu tuote on sellainen, kuin luvattu, toimitusaikaa unohtamatta.

Sukelletaanpa syvemmälle logistiikkaprosessiin, eli suomeksi: mennään varastoon katsomaan, mitä siellä päivittäin tehdään. Tuotteita vastaanotetaan, keräillään ja lähetetään. Kokemukseni perusteella logistiikkafunktion ensisijaisesti tärkein perusta on tehdä tilaus-toimitusprosessi sujuvaksi keräilytyössä varastolla. Tässä kirjoituksessa keskitynkin keräilyn osa-alueeseen kokemieni esimerkkien avulla.

Lähtökohta keräilylle on se, että keräilyn on oltava niin yksinkertaista, että itse fyysisen keräilyn voi suorittaa kuka tahansa, ilman erikoistietämystä itse keräiltävästä tuotteesta.

Olen työskennellyt varastossa, jossa keräily on todellakin vaatinut tietämystä tuotteista. Kerättävä tuote voi sisältää useita lisäkomponentteja, jotka on muistettava keräillä. Joskus näistä voi olla vain maininta keräyslistalla, jos sitäkään. Voidaan siis sanoa, että keräilijän tulee olla jonkin tason tuote-ekspertti muistaakseen kaikken tuotteiden kerättävät lisäosat.

Yhä monessa varastossa on myös käytössä ns. ”paperikeräys” eli keräily tapahtuu tulostetun keräyslistan mukaisesti.

Paperille merkitään käsin kerätyt kappaleet ja ne siirretään erikseen käsin järjestelmään. Tällöinhän varastojärjestelmällä saavutettu reaaliaikaisuus häviää, sillä järjestelmästä ei nähdä toimituksen keräilyn tilaa. Voin valehtelematta sanoa, että hävinneitä paperisia keräilylistoja metsästettiin päivittäin ympäri varastoa. Keskustellaan siinä sitten työhön kuluvan ajan säästöstä. Talk about time savings then.

Käytännössä varastolla oli tapana laittaa ”ikävimmät” keräiltävät pinon alimmaiseksi. Kuitenkin kaikki tulostetut keräilyt piti suorittaa saman päivän aikana. Voit vain kuvitella, millainen paine oli iltapäivisin ennen kuljetusliikkeiden tuloa, kun hankalimmin keräiltävien toimitusten suma tuli vastaan.

Kiire, tuotetietämättömyys ja tuotteiden hyllypaikat aiheuttavat myös keräysvirheitä. Jos keräilyjärjestelmä ei anna kaikkea tarvittavaa tietoa, on keräilijöiden toimittava muistin ja tuotetietämyksen varassa.

Virheet puolestaan aiheuttavat paljon aikaa vievää selvitystyötä. Lisätyöt palautuksineen ja uudelleen lähetyksineen ovat suuri kuluerä. Luonnollisesti myöskään asiakkaat eivät ole ilahtuneita tapahtuneesta. Keräilyvirheet kuluttavat siis sekä aikaa että rahaa ja heikentävät merkittävästi asiakastyytyväisyyttä.

Olen nähnyt käytännössä, miten varaston päivittäinen työ mullistuu keräilyuudistuksella. Keräily uudistetuilla päätteillä on yksinkertaisempaa kuin ennen ja tuotteet kirjautuivat automaattisesti ja reaaliaikaisesti keräillyiksi..

Laitehankintojen, ohjelmiston ja kehitystyön hinnalla luonnollisesti olisi saanut urheiluauton. Tämä kuluerän maksoi itsensä kuitenkin takaisin jo muutaman kuukauden aikana, sillä koko varaston keräilyvirheet pienenivät lähtötilanteesta kolmannekseen. Varaston työntekijöiden tyytyväisyys ja suoriutuminen päivittäisestä työstä nousivat merkittävästi edeltävästä tilanteesta. Lisäksi toimitusvarmuus parani ja palautukset vähenivät.

Keräily ja sen toimivuus on yksi avainasemassa oleva toiminto logistiikassa. Kun keräily on tehokasta ja mahdollisimman virheetöntä, voidaan sen tuottamat kustannussäästöt sijoittaa esimerkiksi logistiikan jatkokehitykseen.

Olemme kehittäneet varaston mobilisointiratkaisun, jolla voidaan mm. korvata viivakoodinlukijat ja helpottaa varastotyöntekijöiden työtä. Tutustu ratkaisuun tarkemmin täältä.

Yhteystiedot:
Satu Laisi
Chief Service Officer
satu.laisi@isletgroup.fi
+358 40 574 1264

#logistiikka #varastonhallinta #keräily #muutos #IsletGroup

Like what you read? Share this!